Choose language

Om oss

Carrier Roundtable startades av Interxion 2001 och har sedan dess vuxit till ett nätverk med över 700 medlemmar från IT- och telekombranschen. Medlemmarna representerar typiskt operatörer och carriers, ISP:er, och systemintegratörer, kvalificerade köpare av operatörstjänster samt olika specialister inom området.

Tre gånger per år arrangeras informella träffar i centrala Stockholm, oftast i en möteslokal, på ett hotell eller i en restaurang. Medlemmarna får då tillfälle att träffa gamla bekanta och knyta nya kontakter. Arrangemangen börjar vanligtvis 17:00 och slutar 19:00 (det blir ofta senare för flera deltagare…).

Nätverket finns också i Danmark, läs mer om det på www.carrierroundtable.dk