Choose language

Bli medlem

Vill du bli medlem i Carrier Roundtable fyller du i dina uppgifter nedan. För att bli medlem i Carrier Roundtable är man normalt representant för en operatör/carrier eller arbetar med operatörsfrågor på kundsidan. Man kan även representera en verksamhet som kan tillföra värde ur ett annat perspektiv till nätverket som helhet.

När du har mottagit en bekräftelse på ditt medlemsskap kan du anmäla dig till våra arrangemang. Välkommen!